Door En Voor Jongeren Opgericht

“In de jaren dat ik thuisloos was, had ik zelf een huis kunnen bouwen!” Fabian heeft dit op z’n kaartje staan. Zijn verhaal is een voorbeeld van succes dat je kunt oogsten als je omkeert en verandert: van het hebben van een probleem naar het ontwikkelen van je talent. Hij bouwde weliswaar niet zijn eigen huis, maar kreeg het wel voor elkaar dat jongeren huizen bouwen met hulp. Jonge mensen die het moeilijk hebben, net zoals hij, toen, zo’n 4 jaar geleden.

Aan het sportterrein Eibernest, aan de Steenwijklaan in Escamp, komen ze te staan: Tiny houses, een soort prefab vakantiechalets voor jongeren die een tijdje een plek nodig hebben om tot zichzelf te komen en hun leven op koers te krijgen. Ze hebben een contract met de sportclub: ze mogen daar wonen zolang als nodig is voor een haalbare prijs, mits ze bereid zijn vrijwilligers werk te doen voor de sportclub, en begeleiding accepteren.

Het begon met de oprichting van de christelijke sportvereniging in Voorburg, in 1933. Omdat de vereniging tot stand kwam door insisterend enthousiasme van een armlastige voetbalclub van jongeren, werd gekozen voor de naam Door En Voor Jongeren Opgericht (DEVJO). De Vereniging toonde door de jaren heen bijzondere moed en vindingrijkheid waardoor het clubje jonge voetballers uiteindelijk tal van bekers won en nu 7 a 8 elftallen herbergt.

Toen Fabian in 2018 zijn baan verloor en dakloos werd, wat hij boos en wanhopig. Bij het daklozenloket werd hem verteld dat hij geen recht had op hulp en opvang omdat hij “zelfredzaam” was. Hij sliep bij het gezin van z’n broer op de bank. Op de bodem van z’n radeloosheid en moe van het piekeren besloot hij weer terug te gaan naar het daklozenloket. Hij sloeg daar zo hard op tafel van kwaadheid dat hij doorgestuurd werd naar LIMOR, waar hij een kamer en begeleiding kreeg. Daar kwam hij tot rust en kreeg de ingeving om mee te doen aan een projectwedstrijd voor het beste idee om jongeren te helpen. Zijn idee won de prijs.

Hij ging in overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling voor het zoeken van plekjes grond waar hij met behulp van een fabriek in Rotterdam C3 Living huisjes neer kon zetten in de stad. Er was geen grond. Maar hij liet zich inspireren door het verhaal van DEVJO, waar hij ooit gevoetbald had. Daar was aanvankelijk ook geen grond voor een voetbalveld, maar uiteindelijk kregen ze het toch voor elkaar. “Als je weet wat je mist, dan kun je hulp mobiliseren, en dan kom je verder”, aldus Fabian. Dus toen hij samen met Haag Wonen de kaart van den Haag bestudeerde, zagen ze vooral groene plekken bij sportterreinen. En zo begonnen de onderhandelingen.

Het basisidee van DEVJO is een proces dat vier periodes doorloopt. De eerste periode is dat de vastgelopen jongere met een hulpvraag durf te komen en voldoende tijd en rust krijgt om met begeleiding tot zichzelf te komen. Zodra het kan wordt de persoon ingezet in de fabriek, eerst voor enkele uren per week, gaandeweg meer. Hij helpt daar bij de bouw van de huisjes. Daarna wordt er een contract gesloten met een sportvereniging die toegang verleent tot een eigen huis op hun terrein voor een betaalbare prijs en de verplichting om vrijwilligerswerk te doen. Als dat goed gaat, is het tijd voor de vierde periode: de jongere gaat op zoek naar werk en bereid zich daarop voor. Daarna kan hij zelfstandig verder en komt het huisje vrij voor een ander.

Bij het afscheid geeft Fabian nog twee tips mee voor het gesprek op 14 december in de Grote Kerk.

  • Het toewijzen van woningen uit het contingent “probleemgroepen” werkt stigmatiserend en is niet echt goed voor het zelfvertrouwen; ze kunnen immers helpen.
  • De C3 Living huizen kunnen ook geplaatst worden in binnentuinen van groepswoningen of bejaardenwoningen en hofjes. Ook daar is vrijwilligerswerk voor het onderhouden van de tuin en helpen bij reparaties vaak nodig. Dit is in overeenstemming met de belofte van de burgemeester op 22 maart 2022: “De gemeente gaat met Haagse woningbouwcorporaties harde afspraken maken over het beter benutten en onderhouden van de binnentuinen van hun complexen. Zodat ze weer flink gaan bijdragen aan het woongenot van huurders.

Fabian lacht verontschuldigend: “Ik zoek altijd naar win-win-win oplossingen”

Waarop ik antwoord: “Dat is dan zeker jouw talent!"