Dialogen

Rond verschillende thema’s en op belangrijke momenten organiseren we dialogen in het Huis voor de Stad. Dit is een gespreksvorm waarbij het delen van ervaringen en dromen voorop staat. Het gaat er niet om samen tot een conclusie te komen, maar het gaat erom naar elkaar te luisteren en zo verschillende perspectieven te leren kennen. Huis voor de Stad werkt hierin samen met Dialoog in Den Haag. Een dialoog duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. De start en inleiding zijn gezamenlijk. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes van vijf of zes personen uiteen. In kleine kring krijgt iedereen de gelegenheid ervaringen en dromen te delen.