Nationale Indië-herdenking

 

Nationale Indië-herdenking op 15 augustus 2021

 

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag een besloten karakter hebben, vanwege de coronamaatregelen. Slechts duizend mensen kunnen bij de Herdenking aanwezig zijn. In de Grote Kerk – Huis voor de Stad bieden we een alternatief.

 Op 15 augustus wordt jaarlijks stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Vorig jaar heeft de Grote Kerk – Huis voor de Stad i.s.m. Dialoog in Den Haag een dialoog verzorgd op deze dag. Dit jaar zetten we opnieuw onze deuren open voor dialoog en muziek.

 We organiseren in de Grote Kerk een dialoog i.s.m. Dialoog in Den Haag met het thema: ‘Wat betekent deze herdenking voor u?’. Het doel van een dialoog is om ervaringen en emoties met elkaar te delen. Het gaat niet om discussie of om het overreden van elkaar, maar echt om ‘samen delen’. Door verhalen te delen, delen we perspectieven, verwijden we elkaars blik en verrijken we elkaars bewustzijn. We delen verhalen om deze niet verloren te laten gaan en te leren van onze geschiedenis.

 Na de dialoog is er voor de deelnemers een broodje en krijgen de deelnemers vervolgens de gelegenheid om in de Grote Kerk via een scherm de Nationale Herdenking te volgen. Aanmelding kan via Het Nationale Theater, via een ticket van € 0,-  (Link volgt nog)

 Om 14.00 uur vindt er een pianoconcert plaats in de Grote Kerk, georganiseerd door Het Nationale Theater in samenwerking met TongTongFair. (Link volgt nog)