Nationale Indië-herdenking

 

 In dialoog op 15 augustus 2022

Op 15 augustus wordt jaarlijks stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië. Dit jaar zet de Grote Kerk – Huis voor de Stad opnieuw haar deuren open voor een 

herdenking met muziek en dialoog

Om 11.45 uur gaan de deuren open. Er is koffie en thee en u kunt een stoel halen om buiten de carillonbespeling te volgen.

12.00 uur:  aanvang carillon concert. De stadsbeiaardier Gijsbert Kok brengt drie beiaardwerken ten gehore, geschreven in opdracht van Stichting Tong Tong: *Freedom Bells van Renadi Santoso; *Karimalen van Sinta Wullur en *Suku dan Duka van Sinta Willur. Vervolgens klinkt Krontjong muziek, onder andere: Bengawan Solo, Nina Bobo, Sarina het kind uit de Dessa, Terang Boelan. En tenslotte klinkt ‘Arm Den Haag’ van Wieteke van Dort.

12.45 uur: ontvangst voor de dialoog

13.00 uur: welkom

13.05 uur: inleiding door Marion Bloem

13.30 uur: uitloop, vragen aan Marion Bloem, verdeling deelnemers dialoog over de ruimtes

13.45 uur: aanvang dialoog. Het thema van de dialoog is: ‘Wat betekent deze herdenking voor u?‘. Rond deze dag leven heel verschillende emoties en herinneringen. Het doel van de dialoog is om ervaringen en emoties met elkaar te delen. Het gaat niet om discussie of om het overreden van elkaar, maar echt om ‘samen delen’. Door verhalen te delen, delen we perspectieven, verwijden we elkaars blik en verrijken we elkaars bewustzijn. We delen verhalen om deze niet verloren te laten gaan en te leren van onze geschiedenis.

15.00 uur: gezamenlijk terugkijken op de dialoog met koffie en thee.

15.15 uur: afscheid nemen van elkaar

Aanmelding voor de dialoog kan via de site van het  Nationale Theater

 

Heeft u vragen dan is uw contactpersoon Wietske Verkuyl: w.verkuyl@xs4all.nl (vanaf 28 juli) of Wendy Meijer: wendy@dialoogindenhaag.nl

 

De ingang van de Grote Kerk kunt u vinden op het volgende adres: Rond de Grote Kerk 12, Den Haag. Dit is de ingang tegenover PEP.  

Naast dit (dialoog)programma in de Grote Kerk, biedt HNT bijzondere workshops aan om ook stil te staan bij deze dag. Klik hier voor het hele programma.

 

Nationale Indië-herdenking op 15 augustus 2021

 

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag een besloten karakter hebben, vanwege de coronamaatregelen. Slechts duizend mensen kunnen bij de Herdenking aanwezig zijn. In de Grote Kerk – Huis voor de Stad bieden we een alternatief.

 Op 15 augustus wordt jaarlijks stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Vorig jaar heeft de Grote Kerk – Huis voor de Stad i.s.m. Dialoog in Den Haag een dialoog verzorgd op deze dag. Dit jaar zetten we opnieuw onze deuren open voor dialoog en muziek.

 We organiseren in de Grote Kerk een dialoog i.s.m. Dialoog in Den Haag met het thema: ‘Wat betekent deze herdenking voor u?’. Het doel van een dialoog is om ervaringen en emoties met elkaar te delen. Het gaat niet om discussie of om het overreden van elkaar, maar echt om ‘samen delen’. Door verhalen te delen, delen we perspectieven, verwijden we elkaars blik en verrijken we elkaars bewustzijn. We delen verhalen om deze niet verloren te laten gaan en te leren van onze geschiedenis.

 Na de dialoog is er voor de deelnemers een broodje en krijgen de deelnemers vervolgens de gelegenheid om in de Grote Kerk via een scherm de Nationale Herdenking te volgen. Aanmelding kan via Het Nationale Theater, via een ticket van € 0,- 

 Om 14.00 uur vindt er een pianoconcert plaats in de Grote Kerk, georganiseerd door Het Nationale Theater in samenwerking met TongTongFair.