Vrede & recht

Inspiratie voor Vrede en Recht
14 december 2022 Huis voor de Stad – Huis van jou

Het Huis voor de Stad organiseert bijeenkomsten om mensen inspiratie te bieden en te motiveren om Vrede en de Mensenrechten hoog te houden. Dit jaar hebben we op 14 december een bijeenkomst georganiseerd over het recht op wonen.

Er zijn mensen in Den Haag die op straat wonen; er zijn mensen die te ruim wonen. De wijk waarin je woont zegt iets over je achtergrond. De prijzen voor wonen rijzen de pan uit. Instellingen die verantwoordelijk zijn voor goed wonen werken vaak niet samen. Voor woningzoekenden is het aanbod aan woningen niet altijd passend. Vooral: wonen in de stad bestaat uit stenen en straten, maar het gaat vooral om mensen die zicht thuis willen voelen en die ook iets over hebben voor een fijne stad om in te wonen.

Is er behoefte aan een maatschappelijk gesprek hierover. Kunnen burgers de uitvoering van het gemeentelijk beleid ondersteunen via verenigingen, acties, geloofgemeenschappen? En andersom: kan de overheid initiatieven van burgers versterken? Kunnen woningbouwcorporaties daarin een rol spelen? Wat is de rol van zorginstellingen, kan hun taak worden verlicht?

We denken van wel. Het is nuttig om een goed gesprek te hebben over wonen in Den Haag, zodat het gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid versterkt wordt, en er nieuwe mogelijkheden ontstaan om knelpunten te benoemen waar samen iets aan gedaan kan worden. We hebben daarover in besloten groepen gepraat.

Groep 1 – ADEM: open gesprek tussen ambtenaren, marktpartijen en particuliere initiatieven over enkele concrete specifieke Haagse voorbeelden van succes en falen in de samenwerking.

Groep 2 – DELEN of SCHUIVEN: gesprek tussen ouderen, jongeren en mensen die op straat wonen met makelaars e financieel adviseurs over wat we kunnen doen om (tijdelijke, flexibele) woonruimte te zoeken en te delen.

Groep 3 – INCLUSIEF: geleid dialoog over samenwerking om woningmarktdiscriminatie te voorkomen: de ombudsman, mensen in een kwetsbare woonsituatie, zorginstellingen, een projectontwikkelaar, een hypotheekverstrekker.

Groep 4 – THUISKOMEN: verhalen en dromen opduikelen over wat wonen betekent voor mens zijn en wat ervoor nodig is om je thuis te voelen.

Walk of Peace op 25 september

Op 25 september startte om 12.30 bij het Vredespaleis de jaarlijkse Walk of Peace. De route liep via de Ambassade van Oekraïne aan de Zeestraat naar de Grote Kerk en vervolgens naar het Zuiderpark. In de Grote Kerk waren de deelnemers die middag welkom voor een kopje koffie of thee, een expositie van kindertekeningen en muziek van het Syrische Orchestre Partout.

Wereldreis door eigen stad op 19 maart 2022

Dit jaar was er na twee coronajaren weer een Wereldreis door eigen stad. Dat was een feestje! De Wereldreis wordt altijd georganiseerd op een zaterdag in de buurt van 21 maart: de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Dit jaar werd het de 19e maart.

In de Grote Kerk kregen de bezoekers deze dag een rondleiding met als thema: ‘Discriminatie en uitsluiting door de eeuwen heen”. In het hoogkoor was een expositie ingericht met doeken die Rita Reehorst had gemaakt samen met kwetsbare inwoners van Den Haag. Zij schilderden zichzelf in hun kracht en met hun talenten.

Bovendien hebben we een dialoog georganiseerd rond het thema ‘institutioneel racisme’. De Ombudsman in Den Haag, Addie Stehouwer, hield een inleiding, waarna we in groepjes uiteen gingen om met elkaar in gesprek te gaan.

Het was een mooie dag en veel mensen wisten de geopende deuren van de Grote Kerk te passeren: 660 mensen hebben op deze dag het Huis voor de Stad aangedaan en 30 mensen deden mee aan de dialoog over ‘institutioneel racisme’.

Zij aan zij tegen geweld op 1 7 juli 2021

Op 17 juli hebben de heer Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties, de heer Ad van der Helm van de Haagse Gemeenschap van Kerken en mevrouw Wietske Verkuyl, Programmamaker voor de Grote Kerk – Huis voor de Stad, met andere geloofsrichtingen en levensbeschouwingen het initiatief genomen tot een moment van stilte, meditatie en gebed onder de slogan: “geen ruimte voor onrecht, geweld en terreur in onze samenleving”.

Naast de Islamitisch en Christelijke Organisaties hebben vertegenwoordigers vanuit de Hindoe-gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de Boeddistische gemeenschap zich aangesloten. Ook het Humanistisch Vervond, de Bahai, Brahma Kumaris, de Soefi’s en Sikhs namen deel aan de bijeenkomst.

De aanslag op Peter R. de Vries was de directe aanleiding om elkaar op te zoeken en de hoofden bij elkaar te steken. Eerder hadden al de moorden plaatsgevonden op Derk Wiersum en Reduan B. Dat gaf ons de behoefte om samen te komen in gebed, stilte en meditatie.

Er was ook de gelegenheid om een steunbetuiging te ondertekenen waarin we het geweld in onze samenleving afkeurden en steun betuigden aan familieleden van de getroffenen en aan allen die opkomen voor vrede en recht: aan advocaten, rechters, officieren van justitie, journalisten en anderen die hun werk doen voor de goede zaak en te maken krijgen met geweld.