Organisatie

Stichting Grote of Sint-Jacobskerk

De Grote Kerk is eigendom van de Protestantse Kerk Den Haag. Het gebouw is aan de eredienst onttrokken en in beheer gegeven aan de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk. Dit is een stichting zonder winstoogmerk.

 

Doelstelling

Met de opbrengst van de verhuur wordt de Grote Kerk onderhouden. Daarnaast wil de Grote Kerk een Huis voor de Stad zijn! We willen culturele uitingen bevorderen en gemeenschapsvormende ontmoetingen organiseren die in de breedte van de stad de inspiratie voor vrede en recht kunnen voeden.

 

Huis voor de Stad

De activiteiten van het Huis voor de Stad zijn klein begonnen en worden gedragen door een team van vrijwilligers. Op termijn verwachten we dat de Grote Kerk kan uitgroeien tot een cultureel en maatschappelijk centrum, ten dienste van de Haagse samenleving.

Steun is welkom

Als u onze doelstelling steunt en ons wilt helpen met een financiële of andere bijdrage, bent u van harte welkom! Als u vrijwilliger wilt worden, kunt u contact met ons opnemen, uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar:

 

IBAN: NL81INGB0006537526

tnv  Stichting Grote of Sint-Jacobskerk

ovv  Donatie Huis voor de Stad