Keti Koti dialoog

 

De Grote Kerk-Huis voor de stad en Dialoog in Den Haag dragen dit jaar bij aan de Keti Koti dialoog in de Emmauskerk.

Keti Koti dialoog 2022

bevrijding is voor ons allemaal

Datum: 1 juli 2022

Tijd: 18.00 – 2030

Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag

 

Bevrijding vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden; draagt bij aan bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden.

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) nodigt uit tot het herdenken van dat gedeeld verleden, om bezieling en inspiratie te putten en als bevrijde mensen samen de weg te gaan van verzoening, verbinding en vertrouwen.

Om 1 juli 2022 vanaf 17.30 bent u van harte welkom. We ontvangen u graag in de Emmauskerk aan de Leyweg 930 in Den Haag.

Aanmelden bij Duncan Wielzen (dr.wielzen@p4ev.nl/06-28327571) of bij Christine Welschen (christine@welschen.net/06-1700604).

Bovendien doen vrijwilligers van de Grote Kerk – Huis voor de Stad mee aan de Keti Koti dialoogtafel van het Nationale Theater.

Keti Koti Dialoogtafel (iclusief diner)

Datum: 30 juni 2022

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

in de Foyer van Theater aan het Spui