Keti Koti dialoog

 

De Grote Kerk-Huis voor de stad en Dialoog in Den Haag hebben in 2022 bijgedragen aan de Keti Koti dialoog van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) in de Emmauskerk.

Keti Koti dialoog 2022

bevrijding is voor ons allemaal

Datum: 1 juli 2022

Tijd: 18.00 – 2030

Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag

 

Bevrijding vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden; draagt bij aan bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden.

Vrijwilligers van de Grote Kerk – Huis voor de Stad deden ook mee aan de Keti Koti dialoogtafel van het Nationale Theater.

Keti Koti Dialoogtafel (iclusief diner)

Datum: 30 juni 2022

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

in de Foyer van Theater aan het Spui