Vrede & Recht

Inspiratie voor Vrede en Recht

10 december 2022

Het Huis voor de Stad organiseert bijeenkomsten om mensen inspiratie te bieden en te motiveren om Vrede en de Mensenrechten hoog te houden. Dit jaar zullen we op 10 december een bijeenkomst organiseren. Over de nadere invulling van deze dag kunt u t.z.t. deze website raadplegen.

17 juli 2021 Zij aan zij tegen geweld

 

 Op 17 juli 2021 hebben de heer Derwisj A. Maddoe van de Federatie Islamitische Organisaties, de heer Ad van der Helm van de Haagse Gemeenschap van Kerken en mevrouw Wietske Verkuyl, Programmamaker voor de Grote Kerk – Huis voor de Stad, met andere geloofsrichtingen en levensbeschouwingen het initiatief genomen tot een moment van stilte, meditatie en gebed onder de slogan: “geen ruimte voor onrecht, geweld en terreur in onze samenleving!”

Naast de Islamitisch en Christelijke Organisaties hebben vertegenwoordigers vanuit de Hindoe-gemeenschap, de Joodse gemeenschap en de Boeddhistische gemeenschap zich aangesloten.Ook het Humanistisch Verbond, de Bahai, Brahma Kumaris,de Soefi’s en Sikhs namen deel aan de bijeenkomst.

De aanslag op Peter R. de Vries was de directe aanleiding om elkaar op te zoeken en de hoofden bij elkaar te steken. Eerder hadden al de moorden plaatsgevonden Derk Wiersum en Reduan B. Dat gaf ons de behoefte om samen te komen in gebed, stilte en meditatie.

Er was ook de gelegenheid om een steunbetuiging te ondertekenen waarin we het geweld in onze samenleving afkeurden en steun betuigden aan familieleden van de getroffenen en aan aan allen die opkomen voor vrede en recht: aan advocaten, rechters, officieren van justitie, journalisten en anderen die hun werk doen voor de goede zaak en te maken krijgen met geweld.