Huis voor de stad

Grote Kerk Den Haag

Welkom

De Grote Kerk is Huis voor de Stad: een plaats waar inwoners van Den Haag elkaar kunnen ontmoeten in alle diversiteit en in alle rust. De activiteiten van het Huis voor de Stad zullen klein beginnen. We zijn afhankelijk van vrijwilligers en hopen in de loop van de tijd langzaam maar zeker te groeien. Op termijn verwachten we dat de Grote Kerk kan uitgroeien tot een cultureel en maatschappelijk centrum, ten dienste van de Haagse samenleving.

Vrijplaats voor ontmoeting

Den Haag is een stad met grote tegenstellingen. Wij verlangen ernaar mensen met elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en de dialoog aan te gaan over uiteenlopende standpunten. In het Huis voor de Stad organiseren we ontmoetingen vanuit een besef van gedeelde menselijkheid. Verschillen mogen er zijn en worden erkend, in de hoop dat er overbrugging kan plaatsvinden. We gaan op zoek naar gedeelde waarden en dromen die ons als mensen met elkaar verbinden.

Veerkracht voor de stad

Waarom vinden wij het zo belangrijk om elkaar te ontmoeten en verschillen te overbruggen? Omdat dat energie geeft en vreugde! Het is fijn om gezien te worden en de ander te zien in zijn en haar kracht. Het is prettig je gewaardeerd en begrepen te voelen. Als we elkaar kunnen ontmoeten en waarderen als medemens en bouwen aan onderlinge verbinding, geeft dat vreugde en krijgt onze stad meer veerkracht.

Inspiratie voor vrede en recht

Wij zijn ervan overtuigd, dat we de vele crises van deze tijd enkel samen kunnen oplossen! We hebben elkaar daarbij nodig. Het motto, dat we de Grote Kerk als Huis voor de Stad hebben meegegeven, luidt: ‘Inspiratie voor vrede en recht’. We willen elkaar inspireren om de beste versie van onszelf te zijn en de wereld een beetje beter achter te laten. Daarbij zien we levensbeschouwingen en religies niet als probleem, maar als bronnen van inspiratie en kracht.

De Grote Kerk is een evenementenlocatie die je kunt huren.

De Grote Kerk is een bezienswaardigheid die je kunt bezoeken.