Huis voor de Stad
Grote Kerk
Den Haag

Welkom

Huis voor de Stad is er om verbinding mogelijk te maken tussen mensen en groepen in Den Haag. Dit is in 2020 begonnen met 4 mei herdenkingen met speciale aandacht voor Haagse verhalen en met een dialoog rond de Indië-herdenking. In 2022 zijn daar andere activiteiten aan toegevoegd.
Zo organiseerden we op 14 december in de Grote Kerk een bijeenkomst rond mensenrechten in Den Haag met het thema: wonen.

Ontmoeting

Vrijplaats voor ontmoeting

Den Haag is een stad met grote tegenstellingen. Wij verlangen ernaar mensen met elkaar te verbinden, elkaar beter te leren kennen en de dialoog aan te gaan over uiteenlopende standpunten. In het Huis voor de Stad organiseren we ontmoetingen vanuit een besef van gedeelde menselijkheid. Verschillen mogen er zijn en worden erkend, in de hoop dat er overbrugging kan plaatsvinden. We gaan op zoek naar gedeelde waarden en dromen die ons als mensen met elkaar verbinden.

ZIE ONZE AGENDA

Ontmoeting

Veerkracht voor de Stad

Waarom vinden wij het zo belangrijk om elkaar te ontmoeten en verschillen te overbruggen? Omdat dat energie geeft en vreugde! Het is fijn om gezien te worden en de ander te zien in zijn en haar kracht. Het is prettig je gewaardeerd en begrepen te voelen.

Als we elkaar kunnen ontmoeten en waarderen als medemens en bouwen aan onderlinge verbinding, geeft dat vreugde en krijgt onze stad meer veerkracht.

ZIE ONZE PARTNERS & SPONSORS

Ontmoeting

Inspiratie voor vrede en recht

Wij zijn ervan overtuigd, dat we de vele crises van deze tijd enkel samen kunnen oplossen! Het motto, dat we de Grote Kerk als Huis voor de Stad hebben meegegeven, luidt: ‘Inspiratie voor vrede en recht’. We willen elkaar inspireren om de beste versie van onszelf te zijn en de wereld een beetje beter achter te laten. Daarbij zien we levensbeschouwingen en religies niet als probleem, maar als bronnen van inspiratie en kracht.

ZIE BLOG HUIS VAN ONS

Partners

Protestantse Kerk
Kerk en vrede
Segbroek
Fonds 1818
Dialoog in Den Haag
Vrede en Recht
Rotary
01
Fio
Evangelisten
Prinsjesdagviering