Dialogen

Dialogen in het huis voor de Stad

Rond verschillende thema’s en op belangrijke momenten organiseren we dialogen in het Huis voor de Stad. Dit is een gespreksvorm waarbij het delen van ervaringen en dromen voorop staat. Het gaat er niet om samen tot een conclusie te komen, maar het gaat erom naar elkaar te luisteren en zo verschillende perspectieven te leren kennen. Huis voor de Stad werkt hierin samen met Dialoog in Den Haag. Een dialoog duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. De start en inleiding zijn gezamenlijk. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes van vijf of zes personen uiteen. In kleine kring krijgt iedereen de gelegenheid ervaringen en dromen te delen.

Ook op 15 augustus 2022, de Nationale Indië-herdenking, gingen we met elkaar in dialoog.

Deze dialoog, met als thema: “wat herdenkt u” werd ingeleid door Marion Bloem.

JONGEREN SEGBROEK COLLEGE

4 & 5 MEI MET CELINE ZEGELING

HERDENKT 4 & 5 MEI MET JEAN LUC MARTINOT

4 & 5 MEI MET KIRSTEN TREEBUSCH