Dialogen

Dialogen in het huis voor de Stad

Rond verschillende thema’s en op belangrijke momenten organiseert Huis voor de Stad in samenwerking met Dialoog in Den Haag gesprekken tussen inwoners. Door naar elkaar te luisteren en zo verschillende perspectieven te leren kennen, zorgen we voor meer verbinding en inclusie in onze stad.

Een dialoog duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. De start en inleiding zijn gezamenlijk. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes van vijf of zes personen uiteen. In kleine kring krijgt iedereen de gelegenheid ervaringen en dromen te delen. Ook tijdens jaarlijkse herdenkingen gaan we met elkaar in dialoog.

Data voor dialogen zijn te vinden in de agenda.

Bekijk hier eerdere dialogen met leerlingen van het Segbroek College naar aanleiding van 4 & 5 mei.

JONGEREN SEGBROEK COLLEGE

4 & 5 MEI MET CELINE ZEGELING

HERDENKT 4 & 5 MEI MET JEAN LUC MARTINOT

4 & 5 MEI MET KIRSTEN TREEBUSCH