Keti Koti dialoog

De Grote Kerk-Huis voor de Stad en Dialoog in Den Haag hebben dit jaar bijgedragen aan de Keti Koti dialoog van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) in de Emmauskerk.

Keti Koti dialoog 2022

Bevrijding is voor ons allemaal

Datum: 1 juli 2022
Tijd: 18.00 – 20:30
Emmauskerk, Leyweg 930, Den Haag

Bevrijding vraagt om dialoog. Dialoog vraagt om een open en respectvolle (luister)houding ten opzichte van elkaar en elkaars verleden; draagt bij aan bevrijding van de erfenis van ons koloniaal en slavernijverleden.

Keti Koti Dialoogtafel (iclusief diner)

Datum: 30 juni 2022
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
in de Foyer van Theater aan het Spui